paseme s duší

Czech Flag of Czech Republic
UK Flag, Texturised

Farma ZAKFARM se věnuje ekologickému chovu ovcí a skotu od roku 2003.

Na úpatí Bílých karpat.

Rozloha cca 300ha.

S počtem 300ks matek Romney marsh a 100ks skotu Abrdeen angus.

Šetrné a ekologické hospodaření v krajině

Symbióza zvířat s krajinou a člověkem – pastva na loukách je nejen přirozeným a zdravým prostředím pro zvířata, ale i šetrná ke krajině ve které hospodaříme. Louky a pastviny, které jsou využívány pouze jako jediný zdroj potravy pro zvířata, jsou pravidelně udržovány.
Náš Chov Aberdeen angus

100 ks dobytka


Celoroční chov venku bez potřeby stájí nebo ostatních budov


Naše krávy se vyznačují vysokou odolností vůči zimě a parazitům


Na farmě používáni cca 3-4 plemení

býci pro zachování nepříbuznosti, pravidelně obměňován


Kontrola užitkovosti


Individuální přístup ke zvířatům


Prodej plemenných jalovic Evropy


Lined Wireframe Portrait Frame
Lined Wireframe Portrait Frame

SKOT: Aberdeen Angus

Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18. století se v krajích Aberdeenshire a Forfarshire podařilo vyšlechtit masný užitkový typ skotu, který v první polovině 19. století chovatel Hugh Watson přikřížením plemene shorthorn sjednotil a položil tak základ tohoto plemene. Ve čtyřicátých letech 19. století byla založena v Anglii první plemenná kniha a již v roce 1860 se uskutečnil první import zvířat do Kanady a později do USA.

Náš chov romney marsh

300 ks matek


Plemenný chov


Všechna chovaná zvířat jsou čistokrevná a v kontrole užitkovosti


Prodej plemenných beranů a ovcí v rámci Evropy


Vysoká odolnost zvířat díky podhorskému prostředí v CHKO Bílé Karpaty


OVCE: Romney Marsh

Toto polojemnovlnné plemeno pochází z jihovýchodní Anglie z hrabství Kent. Plemenná kniha založena v roce 1897.

Ovce jsou přizpůsobivé, snadno se aklimatizují a dobře snášejí vlhké klimatické podmínky. Jsou odolné proti nakažlivé hnilobě paznehtů, červivosti plic a zažívacího ústrojí. Dají se s úspěchem chovat jak v nížinných, tak podhorských a mírnějších horských oblastech. Plemeno se vyznačuje velmi dobrými pastevními vlastnostmi.


Zvířata se celoročně pasou na loukách pouze trávou (tzv. Grass Fed) a jsou chována v souladu s jejich přirozenými potřebami (tzv. welfare).

Celoroční venkovní

chov zvířat

Zvířata jsou celoročně venku bez příbytku, a to i v zimním období, přičemž mají vždy zajištěny základní životní podmínky od krmiva, nezamrzajícího zdroje vody, závětří atd. Výživný a zdravotní stav zvířat je pravidelně monitorován. Celoroční venkovní chov respektuje přirozené potřeby zvířat, jehož výsledkem je vyšší odolnost a nižší výskyt onemocnění.

Jediným zdrojem hnojiva jsou samotná zvířata


Nepoužíváme průmyslová hnojiva


Zachováváme původní krajinný ráz


Kosení a udržování luk a pastvin je hlavním a

jediným zdrojem potravy pro zvířata


Kombinujeme pastevní systémy


Soběstačnost v hospodaření a chovu

Díky dostatečné rozloze a výhodné geografické poloze pastvin v CHKO Bílé Karpaty, jsme plně soběstační v produkci vlastního krmiva pro naše zvířata.

Rozsáhlý strojový park s technickým zázemím umožňuje nejen celoročně pečovat o pastviny, ale nabídnout i naše zemědělské služby jako např. lisování, balení senáže, mulčování, sečení, shrnování apod. pro jiné hospodářské subjekty

Prodej chovných zvířat

Po více než 20 let se zabýváme prodejem chovných zvířat. Dovozem nových linií zabezpečujeme kvalitní šlechtitelský chov zvířat v rámci celé Evropy. Disponujeme vlastním certifikovaným transportem.

Hlavní výhody naších chovů

Vysoká odolnost zvířat díky podhorskému prostředí v CHKO Bílé Karpaty

Lined Wireframe Landscape Frame
Lined Wireframe Small Landscape Frame

Dovoz nových plemenných linií

Lined Wireframe Small Landscape Frame

Plemenný chov

Lined Wireframe Small Landscape Frame

Prodej plemenných beranů a ovcí v rámci Evropy

Lined Wireframe Small Landscape Frame

Vlastní certifikovaný transport nad 8 T

Lined Wireframe Small Landscape Frame
Lined Wireframe Small Landscape Frame
Lined Wireframe Portrait Frame

Zpracování masa

V návaznosti na vlastní chov zvířat jsme v roce 2014 založili certifikovanou ruční bourárnu Maso z lúky se zpracováním masa metodou suchého zrání a výrobnu domácích mastných produktů, to vše s garancí BIO kvality

Kontakt

ZAKFARM s.r.o.

Rudimov 105

763 21 Slavičín

IČ: 04997981

DIČ: CZ04997981


info@zakfarm.cz

www.zakfarm.cz

Spolupracujeme

Vyzrálé jehněčí a hovězí maso

http://www.masozluky.cz


Jatka Rokytnice - porážka skotu, ovcí / jehňat a koz

http://www.jatka-rokytnice.cz/


Manipulace se zvířaty - chytačky

http://www.chytacky.cz


Přepravníky zvířat Graham Edwards Trailers

http://www.prepravniky-zvirat.cz

Grafika - tisk - instalace


Jan Žák

Telefon: +420 603 271 463

Email: info@zakfarm.cz

Projekt

ZVÍŘATA TO TAKY CHCÚ

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem operace (č. projektu 22/010/19210/672/203/004385) bylo pořízení vybavení pro zemědělský podnik ​(přepravní zvířat) a podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD Luhačovského Zálesí, o.p.s.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ​Evropa investuje do venkovských oblastí ​Program rozvoje venkova